Thu nhập: Thương lượng

Địa điểm: Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 23/01 — 29/02/2024

Chia sẻ:

Facebook Linkedin

[HN] Phó Giám Đốc Kinh doanh- Khối Chính Phủ

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Chịu trách về hoạt động kinh doanh thị trường GOV của CMC TS toàn quốc
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh của thị trường GOV theo từng sản phẩm, giải pháp cho từng khối khách hàng. Đề xuất chiến lược sản phẩm/giải pháp để thực thi mục tiêu kinh doanh của thị trường GOV.
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh của Khối và thực thi kế hoạch theo tuần, tháng, quý, năm được giao và cam kết
 • Nghiên cứu, đánh giá, báo cáo phân tích thị trường, sản phẩm cho thị trường GOV.
 • Tổ chức hoạt động bán hàng và phát triển thị trường, phát triển khách hàng mới. 
 • Thiết lập và giao mục tiêu, chỉ tiêu cho các bộ phận Kinh doanh thuộc khối GOV. Đánh giá thực hiện mục tiêu của nhân viên quản lý.
 • Tổ chức việc chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng.
 • Quản lý đội ngũ bán hàng của Khối, tuyển dụng, đào tạo & phát triển nhân viên.
 • Đánh giá quy trình kinh doanh hiện tại. Đề xuất các chính sách, phương pháp nhằm phát triển kinh doanh, dịch vụ khách hàng,…
 • Thực hiện báo cáo theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

 YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên
 • Có kinh nghiệm ít nhất 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực CNTT, trong đó có tối thiểu 5 năm ở vị trí quản lý kinh doanh thị trường GOV
 • Có quan hệ tốt và khả năng mở rộng thị trường GOV
 • Hiểu các sản phẩm & giải pháp CNTT cho thị trường GOV. Hiểu sâu nhu cầu chuyển đổi theo từng khối khách hàng (bộ, ban ngành, tỉnh thành phố).
 • Có khả năng tư vấn & xây dựng các dự án chuyển đổi số cho thị trường GOV
 • Có khả năng tham mưu về định hướng lựa chọn và phát triển các sản phẩm, giải pháp cho thị trường GOV, theo từng khối khách hàng.
 • Ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên biết sử dụng tiếng Anh tốt
 • Có năng lực xây dựng chiến lược kinh doanh
 • Có năng lực lập kế hoạch bán hàng và giám sát hoạt động bán hàng hiệu quả
 • Có kỹ năng Lãnh đạo nhóm, tạo ảnh hưởng và phát triển nhân viên
 • Có kỹ năng phân tích và ra quyết định
 • Có kiến thức quản trị dự án, hiểu biết về quy định, quy chế đấu thầu.
 • Có kỹ năng trình bày & thuyết phục tốt
 • Có kỹ năng đám phàn, chốt deal tốt

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển