Môi trường tràn đầy khát vọng, CMC TS chính là bệ phóng
phát triển sự nghiệp lớn của Bạn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp – cam kết trong hành động, khuyến khích đổi mới - sáng tạo sẽ giúp Bạn thể hiện năng lực và phát triển nhanh. Trong hành trình tại CMC TS, Bạn sẽ luôn nhận được sự chia sẻ và hỗ trợ từ đồng nghiệp, quản lý trong môi trường thân thiện - cởi mở.

Tại sao Bạn nên chọn CMC TS?

Định hướng tương lai

CMC TS không chỉ tìm kiếm mà kích hoạt tài năng. Hệ thống đào tạo – kèm cặp cùng lộ trình quy hoạch, phát triển đội ngũ sẽ cùng Bạn phát triển sự nghiệp bền vững.

Ghi nhận thành tích

Hệ thống đánh giá công việc được thiết kế khoa học và thực tế sẽ giúp Bạn được ghi nhận thành tích và thưởng xứng đáng cùng chính sách khen thưởng, tăng lương định kỳ.

Phúc lợi toàn diện

Gói thu nhập gồm lương, thưởng theo vị trí, năng lực và kết quả công việc. Phúc lợi toàn diện gồm bảo hiểm CMC Care, khám sức khỏe, cùng phúc lợi ngày lễ và Teambuilding.

Hạnh phúc tại nơi làm việc

Môi trường cởi mở, thân thiện và chuyên nghiệp giúp Bạn thể hiện bản thân và yêu quý, gắn bó cùng CTS.

Cơ hội nghề nghiệp

8001,500 USD Toàn thời gian

Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Khối Giải Pháp Dịch Vụ Cloud - CTX 03/09/2024

Thương lượng Toàn thời gian

Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng Pháp chế & Kiểm soát nội bộ 10/08/2024

Thương lượng Toàn thời gian

CMC Creative Space, KCX Tân Thuận, Đường số 19, Q.7, TPHCM

Khối Dịch vụ Triển khai - DS 10/08/2024

Thương lượng Toàn thời gian

CMC Creative Space, KCX Tân Thuận, Đường số 19, Q.7, TPHCM

Khối Giải Pháp Dịch Vụ Cloud - CTX 10/08/2024

Thương lượng Toàn thời gian

CMC Creative Space, KCX Tân Thuận, Đường số 19, Q.7, TPHCM

Khối Giải Pháp Dịch Vụ Cloud - CTX 31/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Khối Giải Pháp Chuyển Đổi Số - DTX 03/08/2024

Thương lượng Toàn thời gian

CMC Creative Space, KCX Tân Thuận, Đường số 19, Q.7, TPHCM

Khối Giải Pháp Chuyển Đổi Số - DTX 02/08/2024

Thương lượng Toàn thời gian

CMC Creative Space, KCX Tân Thuận, Đường số 19, Q.7, TPHCM

Khối Giải Pháp Dịch Vụ Cloud - CTX 31/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Khối Giải Pháp Dịch Vụ Cloud - CTX 28/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

CMC Creative Space, KCX Tân Thuận, Đường số 19, Q.7, TPHCM

Khối Giải Pháp Dịch Vụ Cloud - CTX 31/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Khối Giải Pháp Chuyển Đổi Số - DTX 25/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Khối Giải Pháp Chuyển Đổi Số - DTX 25/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trung tâm Triển khai giải pháp - GOV 31/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

Onsite: các Tỉnh

Phòng IT Outsourcing 31/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Khối Dịch vụ Triển khai - DS 31/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng Pháp chế & Kiểm soát nội bộ 31/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ban Nhân sự và Phát triển nguồn lực 19/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

CMC Creative Space, KCX Tân Thuận, Đường số 19, Q.7, TPHCM

Phòng IT Outsourcing 31/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

CMC Creative Space, KCX Tân Thuận, Đường số 19, Q.7, TPHCM

Trung tâm Tư vấn giải pháp - BFSI 31/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

CMC Creative Space, KCX Tân Thuận, Đường số 19, Q.7, TPHCM

Phòng IT Outsourcing 31/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ban Nhân sự và Phát triển nguồn lực 31/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trung Tâm Giải Pháp Csuite 31/08/2024

Thương lượng Toàn thời gian

Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trung tâm Triển khai giải pháp - GOV 31/07/2024

Thương lượng Toàn thời gian

Onsite: các Tỉnh

Phòng IT Outsourcing 31/07/2024